среда, 10. фебруар 2010.

Naknade za hraniteljstvo

(Сл. гласник РС бр. 15/92 , 100/93 , 12/94 , 51/97 , 70/03 , 97/03 , 99/04 , 100/04 , 25/05 , 77/05 , 60/06 )
Пречишћен текст закључно са изменама из Сл. гл. РС бр. 60/06 које су у примени од 22/07/2006.
(измене у чл.: 5 , 10а , 10б , 11 , 12 .)

Члан 10а

(1) Месечна накнада за издржавање детета у хранитељској породици утврђује се једном годишње у износу од 52% од просечне зараде без пореза и доприноса остварене по запосленом у Републици у јуну месецу текуће године и усклађује се сваког месеца са индексом трошкова живота.

(2) Накнада из става 1. овог члана месечно се увећава;

1) за висину износа додатка за помоћ и негу другог лица утврђеног по прописима којима се уређује социјална заштита за дете које је ометено у развоју у смислу закона којим се уређује основна школа, осим за дете лако ментално ометено у развоју;

2) за 50% од висине износа додатка из тачке 1) овог става за дете које је лако ментално ометено у развоју у смислу закона којим се уређује основна школа, као и дете коме је изречена васпитна мера;

3) за дете које има трошкове превоза јер се школује у месту ван места пребивалишта, и то:

(1) за 7,5% од зараде из става 1. овог члана, за превоз у међумесном саобраћају до 20 км;

(2) за 11% од зараде из става 1. овог члана, за превоз у међумесном саобраћају преко 20 км.

(3) Увећања из става 2. овог члана припадају ако се додатак за помоћ и негу другог лица, односно трошкови превоза не обезбеђују по другом основу.

(4) Месечни износ накнаде из става 1. овог члана увећава се једном годишње, и то:

1) за трошкове уџбеника и школског прибора у одговарајућем проценту од просечне зараде по запосленом у Републици остварене у јуну текуће године, и то:

(1) 20% за основно образовање;

(2) 25% за средње образовање;

(3) 30% за високо образовање.

2) за трошкове прославе матуре и стицања дипломе у висини од 30% од просечне зараде по запосленом у Републици, остварене у априлу текуће године;

3) за трошкове одмора и рекреације, наставе у природи и екскурзије, а према потврди и фактури предшколске установе или школе.

(5) Накнада из става 1. овог члана може се увећати до 50%, за дете које се нађе у посебно тешким и вишеструким развојним проблемима.

(6) Месечни износ накнаде за рад хранитеља који обезбеђује смештај детета износи 32,5% за једно дете, односно 20% по детету када је на смештају више од једног детета у породици, од просечне зараде без пореза и доприноса остварене по запосленом у Републици у претходном месецу.

(7) Хранитељу припада накнада из става 1. и става 6. овог члана за време док се дете налази на интернатском смештају ради школовања, с тим што је хранитељ у обавези да од износа средстава накнаде из става 1. тачка 3) овог члана редовно измирује трошкове интернатског смештаја, односно студентског дома.

(8) Увећање накнаде за трошкове одмора за дете на школовању може се вршити само ако дете у току године није било на рекреативној настави или екскурзији а одмор организује установа социјалне заштите, локална самоуправа или организација Црвеног крста.
........
Toliko o istini koja se odnosi na "zaradu hranitelja"
 
 

2 коментара:

  1. Анониман22.12.2011. 09:05:00

    Pošto imam dete sa lakom ometenošću na smeštaju već više od godinu dana a nemam pravo na tzv. platu kao hranitelj jer sam porodični penziopner. Svaki drugi mesec neko u ministarstvu pravi grešku, tako da dete ne dobija ni naknadu za smeštaj u hraniteljstvu pa smo prepuišteni da 60 dana budemo bez sredstava za život jer neko konstantno greši. Dobijete dete za koje se normalno i vežete jer ste roditelj a neko jednostavno kaže sačekaj sledeći mesec da uradimo korekciju. Nosim se mišlju da se obratim ministru i ljudima koji bi trebalo da preispitaju nečiji nemar jer 90 dana nije malo, a i toliko čekamo. Strašno

    ОдговориИзбриши
  2. Vaša ljutnja je opravdana. Mnogo je hranitelja koji su sa pravom nezadovoljni radom centara za socijalni rad, generalno u celoj Srbiji. Ali je malo hrabrih i savesnih hranitelja spremnih da ukažu na aljkavost, nezainteresovanost, ali čak i namerna negativna angažovanja iz ličnih niskih potreba. Zato smo i osnovali Savez hranitelja Srbije "Više od porodice". Osnovni zadatak nam je da frontalno delujemo na državne institucije u cilju ukljanjanja sistemskih grešaka nagomilane nakon 2004.godine koje su pogubne za svu decu bez roditeljskog staranja. Već smo obavili neke razgovore sa predstavnicima državnih institucija i nismo zadovoljni. Jedina vrata su nam širom otvorena kod pomoćnice zaštitnika ljudskih prava i kod poverenice za taštitu ravnopravnosti. U Novom Sadu krećemo u kampanju "Gradimo visokokvalitetno hraniteljstvo" i nastavljamo početkom iduće godine (Kruševac, Leskovac i Zaječar).
    Budite uporni u vašim potraživanjima jer to su novci deteta za koje ste breuzeli odgovornost odrasle osobe (i to je za svaku pohvalu). Izvolite nam se pridružiti preko jednog od lokalnih hraniteljskih udruženja koje su članice našeg Saveza.

    ОдговориИзбриши

Pišite, komentarišite, predlažite, kritikujte, postanite član ovog foruma.
Vaš mali komentar može biti veliki doprinos uspostavljanju boljitka za veselo detinjstvo svakog deteta.

Materijal za ovaj blog nije nastao preko noći. Nevolja nemuštog dečaka dodeljenog nam na hraniteljstvo dovela nas je do spoznaje o jednom, do tada nepoznatog segmenta društvene zajednice. Prve godine hraniteljskog rada činili smo greške. Tokom daljeg rada shvatili smo da se uspeh u hraniteljstvu, kao i u bilo kom drugom poslu, ne dešava slučajno. „Moć pozitivne misli“ i „Uspeh pomoću pozitivnog mentalnog stava“ uvrstili smo među osnovne principe koji dovode do uspeha.
Zahvaljujem se kolegijalnoj podršci mojih saradnika (Martin Sladok, Čigoja Jasmina i Milankov Stevan) koji su mi pomogli da premostim kritične momente kada sam nailazio na potpuno nerazumevanje naše sredine.
Zahvaljujem se i bližim saradnicima koji su čvrsto podržali osnivanje UHP „ISKRICA“ kao i osnivanje Asocijacije hranitelja i usvojitelja „Porodica plus“.
Zahvaljujem se svima koji su pomogli osnivanje Saveza hranitelja Srbije "Više od porodice".
Molim Božji blagoslov za sve dobre ljude koji su deo sebe podarili mladom ljudskom biću.